Jakie istnieją rodzaje współuzależnienia emocjonalnego?

Ważnym aspektem, o którym należy pamiętać w odniesieniu do współuzależnienia emocjonalnego jest to, że nie występuje ono w jednej formie. W ten sposób możemy je sklasyfikować na różne rodzaje.

Współuzależnienie rodzinne – najpopularniejsze współuzależnienie emocjonalne

Występuje ona w obrębie środowiska rodzinnego. Generalnie od rodziców do dzieci i jest to najtrudniejsze do rozwiązania. Wychowywane są w silnym strachu przed tym, co ich tam czeka. Dzieje się tak, ponieważ rodzice są w stanie permanentnego niepokoju. W konsekwencji kończą przekazując to swoim dzieciom. Wszystko, co może ich spotkać na świecie, jest dla nich zagrożeniem. Tylko łono rodziny będzie ich bezpiecznym miejscem.

Emocjonalnie współzależni rodzice nie wspierają poczucia własnej wartości i pewności siebie u swoich dzieci. W ten sposób dzieci mają przekonanie, że nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z życiowymi wyzwaniami.

Współuzależnienia partnerskie

Drugi rodzaj współuzależnienia emocjonalnego to współuzależnienie, które odnosi się do związków. Podobnie jak poprzednie, jest jednym z najczęściej występujących. W tym przypadku partner jest centralną osią własnego życia współuzależnionego. Nieustannie dokonują wielkich poświęceń dla dobra bliskiej osoby. W konsekwencji współuzależniony ma tendencję do bycia nadmiernie zazdrosnym, dominującym lub uległym bez granic.

Współuzależnienie społeczne

Współuzależnienie emocjonalne może wystąpić nie tylko w otoczeniu naszych bliskich. Może też wystąpić w środowisku społecznym. W przeciwieństwie do poprzednich, będzie chciał być uznawany i aprobowany przez wszystkich wokół. W tych momentach, w których tego nie osiągną, wpadną w panikę i będzie to najgorsze, co może ich spotkać.

Ludzie, którzy cierpią z powodu społecznego emocjonalnego współuzależnienia, mogą stać się ulegli, podporządkowani, a nawet niewidoczni dla innych. Dzieje się tak dlatego, że są zobowiązani do zadowolenia innych bez względu na to, jakie wyrzeczenia muszą ponieść. W najgorszych przypadkach mogą zrezygnować ze swoich przekonań, aby być częścią grupy lub ze strachu przed konfrontacją.

Współuzależnienie fizyczne

W przypadku współuzależnienia fizycznego ludzie całkowicie tracą kontrolę nad funkcjami cielesnymi. Do wykonywania codziennych czynności potrzebują stałej pomocy innych osób. Najczęściej jest ona spowodowana różnymi chorobami, które wpływają na zdolności motoryczne danej osoby. Na przykład stwardnienie rozsiane.

Współuzależnienie psychiczne

Psychiczne współuzależnienie odnosi się do sytuacji, gdy osoba jest uzależniona psychicznie. Traci zdolność do koncentracji i rozwiązywania problemu lub podejmowania decyzji. Może to nastąpić z powodu uszkodzenia osobowości lub z powodu różnych chorób, które wpływają na umysł. Na przykład choroba Alzheimera.

Współuzależnienie sensoryczne.

Współuzależnienie sensoryczne występuje, gdy osoba ma upośledzone zmysły, takie jak wzrok lub słuch. Powoduje to, że dana osoba staje się zależna od kogoś innego w pewnych aspektach codziennego życia, takich jak m.in. czytanie, pisanie, prowadzenie samochodu.

Współuzależnienie emocjonalne – mieszane

Gdy tak się dzieje, osoba może stać się uzależniona od kilku aspektów. W ten sposób potrzeba uwagi lub chęć wsparcia może być znacznie bardziej wyolbrzymiona i ciągła. W obu przypadkach ważne jest rozróżnienie między przyjmowaniem wsparcia a rozwijaniem zachowań zależnych. Będzie to miało zawsze reperkusje dla obu osób.

źródło – mozliwe.pl – blog o zdrowiu psychicznym i relacjach międzyludzkich