Jakie są objawy choroby afektywnej dwubiegunowej?

Choroba afektywna dwubiegunowa to poważne zaburzenie psychiczne, które wymaga specjalistycznego leczenia. Może dotknąć ono każdego z nas, bez względu na płeć czy status społeczny. Warto byłoby zatem poznać najbardziej charakterystyczne objawy tej choroby.

Depresja na przemian z manią bądź hipomanią

Choroba afektywna dwubiegunowa polega w dużym skrócie na tym, że chory doświadcza silnej depresji, a następnie nadmiernie podwyższonego nastroju. Każda z faz może mieć różną długość i nasilenie. Podwyższony nastrój określa się mianem manii bądź hipomanii, w zależności od tego, jakie jest nasilenie towarzyszących mu objawów. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy bardziej niebezpieczna jest mania, czy też depresja. Na pewno jednak w obu przypadkach warto prowadzić zdrowy tryb życia. W stanie manii, chory może być skłonny do podejmowania ryzykownych działań, a także do trwonienia pieniędzy. Depresja może natomiast skutkować myślami samobójczymi i wycofaniem się z życia społecznego.

Do kogo udać się po pomoc?

Psychoza maniakalno-depresyjna wymaga leczenia psychiatrycznego. Najlepiej więc udać się do specjalisty zdrowia psychicznego wtedy, gdy coś w naszym samopoczuciu wzbudza nas niepokój. Słuchajmy także swoich bliskich, gdyż wielu chorym ciężko może być wychwycić samodzielnie objawy manii. Lekarz psychiatra po przeprowadzeniu wywiadu i postawieniu diagnozy zaleci odpowiednie postępowanie. Ma ono na celu poprawę jakości życia chorego. Niekiedy musi upłynąć trochę czasu, zanim uda się dobrać skuteczne leczenie. Ważne jest to, aby chory regularnie brał leki i uczęszczał na wizyty kontrolne.