Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
65-231 Zielona Góra, ul. Siemiradzkiego 19

 

   Stowarzyszenie Z BIEGIEM MYŚLI w Myśliborzu zwraca się z prośbą, o zainteresowanie  stanem rzeki Myśli przepływającej na odcinku 13,5 km przez gminę Lubiszyn, powiat Gorzów Wlkp., województwo lubuskie. Szczególną uwagę należy zwrócić na odcinek rzeki przepływającej przez fermę gęsi w miejscowości Staw.

   W dniu 31 lipca 2004 r. Stowarzyszenie zorganizowało spływ kajakowy rzeką Myślą od Jeziora Myśliborskiego do mostu drogowego na drodze Mystki – Gajewo. Najbardziej zdegradowane brzegi rzeki uczestnicy spływu napotkali w okolicach fermy gęsi. Pozbawione są one całkowicie roślinności, rzeka i brzegi pokryte są fekaliami tysięcy gęsi. Przy brzegach i bezpośrednio w rzece znajdowała się duża ilość padłych i rozkładających się gęsi znoszonych nurtem rzeki. Nad wodą unosił się straszny fetor. Zanieczyszczona woda stanowi duże zagrożenie epidemiologiczne, zwłaszcza dla dzieci, które kąpią się w tej rzece.

   Rzeka w okolicy fermy jest wielokrotnie przegrodzona w sposób uniemożliwiający swobodny spływ kajakiem (na balach drewnianych zawieszone są zasłony z worków jutowych i folii). Przez rzekę przerzucony jest też most metalowy, który również uniemożliwia swobodny przepływ kajakiem.

   Stowarzyszenie, którego głównym celem jest promocja regionu dorzecza rzeki Myśli uważa, że należy dołożyć wszelkich starań, aby w sezonie letnim 2005, rzeka Myśla stała się jednym z atutów turystycznych naszego regionu, jako spławny i ogólnodostępny szlak kajakowy.

   Liczymy na zainteresowanie się tym tematem, a jednocześnie deklarujemy swoją pomoc i współpracę.

 

                                                                                              Z Poważaniem

                                                                                       Zarząd Stowarzyszenia

 

 

W załączeniu przesyłamy dokumentację fotograficzną i informacje prasowe.

 Do wiadomości:

  1. Wójt Gminy Lubiszyn, 66-433 Lubiszyn, Pl. Jedności Robotniczej 1
  2. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25
  3. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 65-514 Zielona Góra, ul. Ptasia 2b
  4. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, 70-415 Szczecin, Al. Jedności Narodowej 42
  5. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 32

 

www.zbiegiemmysli.pl