Sekcja historyczna

 Sekcja Historia i Dziedzictwo Kulturowe

O nas:

Zarys programu Sekcji Historia i Dziedzictwo Kulturowe:

– Stworzenie jednolitego rejestru zabytkowych i cennych pod względem kulturowym budynków i miejsc w rejonie dorzecza Myśli;
– Oznakowanie budynków zabytkowych i miejsc o znaczeniu historycznym i cennych pod względem kulturowym w gminie Myślibórz tabliczkami informacyjnymi;
– Opracowanie i wyznaczenie „Miejskiego szlaku turystycznego”.
– Opracowanie kalendarza prelekcji o historii miasta i okolic.

Sekcja prowadzi działalność edukacyjną w zakresie historii i kultury naszego regionu. Realizowane są comiesięczne spotkania – wykłady w Muzeum Pojezierza Myśliborskiego z cyklu „Pokochaj swoje miasto”. Przygotowywany jest też Myśliborski Szlak Miejski.

Osobą odpowiedzialną za działalność sekcji jest Andrzej Topolski.

Powiązania:

Nasza sekcja w Galerii:

Myślibórz nocą w obiektywie Jacka Pajora

Loża wolnomularska

Według wspomnień pani Christy North (urodziła się w 1930 r. w mieszkaniu  w ratuszu myśliborskim)  - córki  burmistrza Soldina  Ericha Eichholza (w latach 1927 - 1942 ) w budynku loży w 1931 r. zamieszkała rodzina burmistrza. W podwórzu domu znajdował się piękny...

MYŚLIBÓRZ 1947-1956

MYŚLIBÓRZ 1947-1956 KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ  1947 Służba zdrowia Nastąpiła stabilizacja w kwestii personelu medycznego szpitala w Myśliborzu. Do miasta przybyło małżeństwo lekarzy - dyrektorem szpitala została dr Anna Gbur. Stanowiła wraz z mężem obsadę...

Ruch migracyjny ludności Myśliborza w latach 1947-56

W latach 1945-46 następował duży ruch migracyjny na ziemi myśliborskiej. O ile w czerwcu 1945 r. Myślibórz zamieszkiwało 474 Polaków i ok. 1700 Niemców, to na koniec roku 1946 - 5.334 mieszkańców narodowości polskiej i zaledwie 185...

Ruch ludności w latach 1945 – 1948

Marek Karolczak RUCH LUDNOŚCI W MYŚLIBORZU W LATACH 1945 -1948 Według spisu ludności przeprowadzonego w Niemczech w 17.05.1939 r. w Myśliborzu zamieszkiwały 6 123 osoby. Na dzień 31.12.1964 ustalono żyjących byłych mieszkańców Myśliborza: w RFN – 2 731, w NRD i...

Myślibórz 1945 – 1947

Marek Karolczak MYŚLIBÓRZ W LATACH 1945 – 1946 KRONIKA NAJWAŻNIESZYCH WYDARZEŃ Styczeń             29.01.1945 Między Myśliborzem a Pyrzycami została zrzucona 3. osobowa grupa zwiadowcza pod...

Myśla – cz. 6 – Wojny i bitwy nad Myślą

Marek Karolczak Wojsko, wojny i bitwy nad Myślą    Najazd księcia Bolesława Pobożnego (1224/1227-1279), z dynastii Piastów, księcia wielkopolskiego od 1239 r. który dwukrotnie najechał na Myślibórz, jak się wydaje zapoczątkował wojny i...

Myśla – cz. 4 – Wykorzystanie gospodarcze rzeki

Marek Karolczak Jak wody Myśli koła napędzały. Bardzo ważną rolę odgrywała rzeka jako siła napędzająca powstające nad jej brzegami młyny. Niektórzy autorzy twierdzą, że to templariusze, jako pierwsi wprowadzili koła wodne. Znaczeniu gospodarczym rzeki...

Strona 1 z 212