Władze Stowarzyszenia

Walne zgromadzenie członków jest według Statutu najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W dniu 9 marca 2013 r Walne Zgromadzenie wybrało Zarząd Stowarzyszenia, którego skład przedstawia się następująco:

  • Wiesław Sienkiewicz – Prezes Zarządu
  • Beata Rogalska – Wiceprezes Zarządu
  • Marek Karolczak – Sekretarz
  •                                  – Skarbnik
  • Andrzej Topolski – Członek Zarządu
  • Zbignew Ligęza – Członek Zarządu
  • Rafał Topolski – Członek Zarządu

 

W pracach Zarządu uczestniczą również kierownicy sekcji, odpowiedzialni za ich pracę.

Do naczelnych władz Stowarzyszenia zalicza się również Komisja Rewizyjna:

  • Tadeusz Drozdowski – Przewodniczący
  • Jerzy Jurek- Członek
  • Roch Cieślak – Członek