Loża wolnomularska

Posted by on 29, Kwiecień 2013 in Artykuły historyczne | 0 comments

loza_w.jpg

Według wspomnień pani Christy North (urodziła się w 1930 r. w mieszkaniu  w ratuszu myśliborskim)  – córki  burmistrza Soldina  Ericha Eichholza (w latach 1927 – 1942 ) w budynku loży w 1931 r. zamieszkała rodzina burmistrza. W podwórzu domu znajdował się piękny ogród, a podziemiach budynku  sala, gdzie odbywały się spotkania członków loży.


W 1942 r. wyjechała z rodzicami do Giżycka (Lötzen), Christa wróciła z matką i babcią w 1944 r. i zamieszkała ponownie w swoim domu. Po powrocie w domu zastali ewakuowanych berlińczyków. m.in. rektora jednej z wyższych uczelni. Dom został zarekwirowany. Kiedy Rosjanie wkraczali do miasta, mieszkaliśmy wtedy na Logenstraße. Ten dom miał dwa wejścia. Jedno od podwórza, drugie od ulicy. Rosjanie wyważyli drzwi z obu stron i wpadli do mieszkania. Zastali nas w małym pokoju, w którym był piec kaflowy. (Wspomnienia, „Myśliborskie Wieści” 31.10.2012, nr 16/19, s. 6).

Po 1945 r. krążyły wśród mieszkańców Myśliborza, różne informacje o istnieniu loży masońskiej, której siedziba znajdowała się w budynku na Logenstraße 15, (dosłownie – ulica Loży) obecnie  ul. Warszawska 10 – 12. Pierwszą informację o istnieniu Loży podaje w swoich wspomnieniach Władysław Narożyński – burmistrz Myśliborza w latach 1947 – 1950

W budynku tym znajdował się po wojnie Oddział Obwodowy, a następnie Powiatowy Państwowego Urzędu Repatracyjnego utworzony w czerwcu 1945 r. Naczelnikiem Oddziału był Jan Jurkowski, a p.o. Stanisław Antonowicz. Oddział Powiatowy PUR funkcjonował do 1948 r. (?).

Według wspomnień byłego burmistrza Myśliborza Władysława Narożyńskiego W 1948 r. sąd mieszczący się początkowo na ul. Pomorskiej (?) tam znajdowała się siedziba przedwojennego Amstgericht (budynek został rozebrany) został przeniesiony „…do byłej loży masońskiej przy ul. Warszawskiej”.

W protokole z posiedzenia Społecznej Komisji Planowania na pow. myśliborski z dnia 30.01.1948 r. czytamy: „…wytypowanie i remont budynku dla sądu. Powiatowy Komitet Opieki Społecznej zajmuje dom po Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym, który najlepiej odpowiada na sąd”.

Sąd funkcjonował na ul. Warszawskiej w latach 1948 – 1978 i nosił  kolejno nazwy: „Grodzki”. Od 1951 r. po wprowadzeniu nowej organizacji sądownictwa  „Powiatowy”. Po likwidacji powiatów  1.07.1975 r.  „Rejonowy”. Po opuszczeniu budynku we wrześniu 1978 r., przez sąd, który przeniósł się do nowo wybudowanego gmachu na ul. Niedziałkowskiego nr 6  , stanowił on własność gminy.   Miały tam siedziby:

Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym, (Kolegia zostały zlikwidowane w 2001 r. , a ich sprawy przejęły Sądy Grodzkie), Świetlica Środowiskowa, Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę, Biuro Ochrony Konsumenta, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Dział Techniczny.

Od mieści się 1991 r Salon Fryzjersko – Kosmetyczny,  początkowo na umowę najmu, następnie jako własność.

Obecnie zajmuje go w części Wspólnota Mieszkaniowa, a w części myśliborski oddział Centrali Banku GBS w Barlinku.   Bank rozpoczął działalność 24.06.2000 r. Posiadał umowę najmu do 2.08. 2000 r., kiedy nabył część pomieszczeń na własność.

          Patent Loży według informacji podanej w internecie pochodzi  z 7.03.1861, a  początek jej działalności jest datowany na 20.04. tego roku.
Loża funkcjonowała do 8.01.1934 r. to jest do chwili likwidacji przez władze hitlerowskie.
Loża posiadała swój statut z dnia 29.12.1861 r. Nie posiadała fundacji.
W 1866 r. liczyła 33 aktywnych członków oraz 5 trwale odwiedzających.

W dniu 27.12.2012 otrzymałem broszurę, zawierającą spis członków loży z lat 5870/5871 (1871-1872)  Wydaną w Chojnie (Königsberg i. d. N.) przez Br. Striese.

       Broszura nosi tytuł:

Soldin – Mitglieder-Verzeichniß der unter Constitution der grossen National-Mutter-Loge der preuss. Staaten genannt zu den drei Weltkugeln arbeitenden St. Johannis-Freimaurer-Loge Hermann zur Bruderliebe im Orient zu Soldin. Für das Jahr 5870/5871 [1871-1872]. Königsberg i. d. N., Druck vom Br. Striese

Spis członków loży 1870 – 1871 (s. 4 – 5):

nr nazwisko i imię chrzestne stanowisko poza lożą wiek stopień uwagi
1 Stubenrauch, Th. H. * rentier[1] w Schwedt 58 3 mistrz honorowy, honorowy  członek GNM
2 von Studnitz, H. E. H. W.* major, komendant okręgu w Eisenach 49 3 jak wyżej
    A. Urzędnicy  
3 Bauer, C. H. E.* dyrektor sądu powiatowego, kawaler  Orderu Czerwonego Orła[2] IV kl. 60 3 mistrz loży , katedry
4 Krümling, F. W.* rentier, kawaler Orderu Korony[3] kl. IV, z Mielęcinka, gm. Lipiany 70 3 depozytariusz mistrza. członek honorowy GNML, Loży Franz zum treuen Herzen w Gryfinie i Loży Julius zur Eintracht w Stargardzie
5 Fritsch, C. W.* Major w st. spocz. 79 3 zastępca depozytariusza mistrza, czł. hon. GNML, Loży  zur weissen Taube w Nysie, Lorzy Friedrich zur aufgehenden Sonne w Brzegu i Loży w Stargardzie
6 Zierold, W. E.* Właściciel majątku w Myśliborzycach 46 3 Dozorca I
7 Walter, A. C. H.* mistrz murarski 41 3 Dozorca II
8 Walther, A. U.* dr medycyny, honorowy obywatel Myśliborza 55 3 Mówca
9 Seeger, A. A.* kupiec 46 3 Sekretarz
10 Lindner, J. A. F. nauczyciel 60 3 Podskarbi
11 Selcke, G. J. adwokat i notariusz 36 3 Mistrz ceremonii
12 Stein, G. M. W. E. major w st. spocz. 54 3 1. Stuard
13 Krümling, F. E. właściciel majątku szlacheckiego w Mielęcinku, gm. Lipiany 32 3 2. Stuard
  B. aktywni członkowie  
14 Assmus, O. H. L.* kupiec 47 3 Wrocław
15 Bartsch, E. R. dzierżawca dóbr skarbowych 40 3 Chwarszczany, gm. Boleszkowice
16 Bauer, D. C. H.  dr prawa, referendarz sądu apelacyjnego 27 3  
17 Eisleben, J. F. kontroler katastru 50 1  
18 Goldspohn, H. C. F. W. inspektor nadzoru wałów p. pow. 42 1 Most celny w Siekierkach
19 Gross, P. C. A. kapitan, szef kompanii 5 Brandenburskiego Pułku Piechoty nr 48[4] 38 1  
20 Grüzmacher, A. W.* majster ciesielski 58 3 Pyrzyce
21 Haupt, J. C. G. porucznik, wł. majątku 34 1 Klicko, gm. Myślibórz
22 Hesse, C. F. W.* sekretarz pocztowy, w st. spocz. 51 2 Berlin
23 Hoffmann, M. L. F. geometra okręgowy 31 1 Magdeburg
24 Holtze, C. E. T. administrator 44 1 Leźno, gm. Żukowo, pow. Kartuzy
25 Jackwitz, A. W. J.* rentier 46 3 Bydgoszcz
26 von Jöden-Koniecpolski, F. C. R.[5] podporucznik w st. spocz. 34 2  
27 Kauffmann, B. W. kupiec 35 2 Słupsk
28 Köppen, C. O. R. właściciel majątku szlacheckiego 41 3 Dyszno, gm. Dębno
29 Michelsen, J. dr medycyny 31 3  
30 Münchhof, C. G. W. rentier 52 3 Frankfurt n. O.
31 Ramm, G. H. T. właściciel majątku szlacheckiego 39 3 Mielęcin , gm. Lipiany
32 Sahlfeldt, A. W. M. T. kupiec 36 2  
33 Schönn, T. A. główny zarządca dóbr  państwowych 46 3 Wysoka, gm. Dębno
34 Schreiber, C. J.* urzędnik ubezpieczeniowy 54 3 Magdeburg
35 Steffen, C. F. A. powiatowy lekarz weterynarii 41 2  
36 Stiller, P. nauczyciel muzyki 39 1 Poznań
37 Strehz, W. kupiec 33 1 Frankfurt n.O.
38 Strohe, J. J. A. geometra okręgowy 33 3 Szczecin
39 Völsch, D. E. T. kupiec 38 2  
40 Wolfram, M. C. R. właściciel majątku 30 1 Maruszewo, gm. Kozielice
  C. Członkowie honorowi  
1 Mandel, J. A. E. miedziorytnik, prof. członek senatu Akademii Królewskiej, kawaler Pour le Merite[6] 60 3* Reprezentant Loży, członek GNM
2 Franke, C. C. L. dr i prof. teologii 71 3* Mistrz Loży zu den drei Degen (trzech szpad) w Halle, członek GNML i
  D. stali obecni  
1 Arlt, A. E. W. burmistrz Lipian 39 3 Członek Loży Friedrich Wilhelm pod nadzieją w Choszcznie,
2 von dem Borne, M. P. G. K. asesor Urzędu Górniczego, własciciel majątku szlacheckiego w Barnówku[7] 44 3 Czł. Loży F.W. pod porannym świtem w Berlinie
3 Fest, R. G. W. H. kupiec 34 3 Czł. Loży pod porannym świtem wysokiego światła w Słupsku
4 Kliver, C. adwokat i notariusz 41 3 Czł. Loży pod starą lipą w Dortmundzie
5 Wenzel, G. H. mistrz murarski w Lipianach 42 3 Czł. Loży pod  otwartym sercem wwe Frankfurcie n.O.
  E. Bracia służący  
1 Peterssen, E. J. mistrz krawiecki 51 2  
2 Pfefferkorn, G. A. kasztelan (odźwierny)? 42 3  

Uwagi: Nazwiska oznaczone gwiazdką i pogrubione oznaczają założycieli Loży.

 

[1]Rentier (fr. rentier) – osoba utrzymująca się z dochodów płynących od posiadanego kapitału, nieruchomości, odsetek od papierów wartościowych (akcji, obligacji itp.) lub wkładów bankowych.

[2]Order Czerwonego Orła (niem. Der Rote Adlerorden) – cywilne i wojskowe odznaczenie niemieckie, ustanowione przez margrabiego Jerzego Wilhelma von Bayreuth w 1705. W 1792 przejęte przez Królestwo Prus, był drugim najwyższym wśród pruskich orderów.

[3]Królewski Pruski Order Korony (niem. Königlicher Preußischer Kronenorden) – do 1901 drugi order (obok Czerwonego Orła) w precedencji odznaczeń cywilnych i wojskowych monarchii pruskiej. Po ustanowieniu Orderu Zasług Korony Pruskiej znalazł się na trzecim miejscu.

[4]48 Pułk Piechoty im. von Stülpnagela (5 Brandenburski) – (Infanterie-Regiment von Stülpnagel (5. Brandenburgisches) Nr. 48), Kostrzyn nad Odrą, 2. batalion – Myślibórz

[5]Rodzina von Jöden, była właścicelem majątków w pow. Szczecinek i Miastko

[6]Pour le Mérite (fr. „Za Zasługę”) najwyższy pruski i niemiecki order wojskowy do 1918 roku oraz wysokie odznaczenie cywilne do chwili obecnej. http://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Mandel.

Eduard Mandel (* 15. lutego 1810 w Berlinie; † 20. października 1882 w Berlinie) niemiecki miedziorytnik.

1837 mianowany członkiem Akademii Berlińskiej. W 1840 wstąpił do École Beaux- Art w Paryżu i został uczniem  Louisa Pierre Henriquel-Dupont i Augusta Gaspard Louis Desnoyers.

1842 powraca do Berlina, zostaje powołany jako docent w akademii sztuk pięknych i profesor szkoły miedziorytu.  Krótko przed śmiercią, tworzy dzieło   „Madonna Sykstyńska” wg Rafaela.  Uchodzi za jednego z wiodących mistrzów berlińskiej sztuki miedziorytniczej. 24. Stycznia 1860 został kawalerem pruskiego orderu „Pour le mérite dla nauki i sztuki“ .

[7] Max Paul Gustav Kreuzwendedich von dem Borne (ur. 20 grudnia 1826 w Barnówku, (Berneuchen), zm. 14 czerwca 1894 tamże) – pruski szambelan, pionier w hodowli ryb i autor podręczników z tej dziedziny.

W 1870 założył w Barnówku pierwsze stawy rybne i zajął się hodowlą ryb, co przyniosło mu później międzynarodową sławę. W roku 1878 założył związek wędkarski Marchii Brandenburskiej. Był też przewodniczącym klubu wędkarskiego we Frankfurcie nad Odrą. Jako działacz Ogólnoniemieckiego Związku Rybackiego organizował zarybienia rzek łososiowych. W 1888 za swoje zasługi został mianowany królewskim szambelanem.

                W latach 1880–1894 jako pierwszy w Niemczech sprowadził wiele gatunków ryb z Ameryki Północnej.  W 1890 sprowadził z rzeki Delaware w stanie Pensylwania (USA) ok. 100 osobników raka pręgowatego, rzekomo odpornego na dżumę raczą. Miejscem tej pierwszej introdukcji w Europie był staw o powierzchni około 1000 m² położony nad rzeką Myślą.

Podręczniki rybołówstwa jego autorstwa doczekały się wielu wydań również poza granicami Niemiec i są używane do dziś. http://pl.wikipedia.org/wiki/Max_von_dem_Borne

Zmiany w stanie personalnym Loży w latach 5869 – 5870 (1869 – 70) (s. 6)
Przyjęci oficjalnie, uroczyście:
Brat Wolfram, 22 marca 5870, nr 40.

Otrzymali wyższy stopień (drugi):
Brat Steffen, 24 września 5869, nr 35,
Brat Völsch, j.w., nr 39,
Brat Peterssen, j.w. brat służący.

Odeszli:

W wyniku śmierci:
Brat Engel, brat służący,

Za zgodą (?)
Brat Maske, w poprzednim kalendarzu nr 29.

Skład społeczno – zawodowy członków Loży św. Jana w latach 1870 – 1871

 • Urzędnicy 11,
 • Nauczyciele 4,
 • Wojskowi 5,
 • Lekarze 3,
 • Prawnicy 4,
 • Kupcy 7,
 • Rzemieślnicy 4
 • Rentierzy 4,
 • Właściciele ziemscy 7

Kalendarz działalności wolnomularskiej na lata 5870 – 5871 (s. 7)

 Rok 5870,
2 września godz. 6.00,  I stopień,
23.09. godz. 6.00, II stopień,
7 października, godz. 5.00, III stopień,
31.10. godz.12.00 święto założenia (uroczystość),
18 listopada, godz. 5.00, I stopień,
9 grudnia godz. 5.00, II stopień

 Rok 5871,
13 stycznia godz. 5.00, III stopień,
10 lutego,  godz. 5.00, I stopień,
3 marca, godz. 5.00, II stopień,
22 marca, godz. 12.00, urodziny króla,
21 kwietnia, godz. 6.00, III stopień,
12 maja, godz. 6.00, I stopień,
24 czerwca, godz. 12.00, święto Jana.

Uwagi (s. 8):

 1. Bardzo prosimy wszystkich czcigodnych Braci Loży św. Jana:

a/ Bez złożenia wniosku o przyjęcie, zawierającego informację na temat posiadanej wiedzy i umiejętności kandydata, pochodzacego z naszej miejscowosci lub okolicy, żaden kandydat nie zostanie przyjęty.

b/ Żaden nasz Brat – urzędnik, nie zostanie przyjęty lub awansowany na wyższy stopień, bez przeprowadzenia przez nas oceny (egzaminu),

Korespondencję Braci do naszej Loży należy kierować pod znany adres, lub za pośrednictwem Biura Korespondencyjnego Wolnomularzy w Lipsku (prof. dr Schletter). Korespondencja sporzdzona przez sekretarza jest wolna od opłat.

Bracia – urzędnicy zamieszkali na miejscu ponad rok, jak również ze względu na sytuację ekonomiczną, mogą zostać przyjęci do Loży pod warunkiem wyrażenia zgody na zebraniu naszej społeczności.

Członkowie czynni mają obowiązek corocznie udokumentować swoją obecność na liście  Loży, oraz obowiązek uiszczenia statutowych składek członkowskich.

Każdy Brat naszej Loży, który w ciągu 2. lat nie udzielił Loży żadnej informacji o sobie, lub mimo wysłanego wezwania (monitu) zalega ze składkami członkowskimi ponad rok. Po upływie 2. lat nie odprowadził zaległych składek. Na ostatnim posiedzeniu Loży zostanie skreślony z listy członków za podaniem powodu.

Wszyscy członkowie honorowi, którzy są nieobecni, przynajmniej raz do roku, najpóźniej do końca kwietnia następnego roku, składają informację zawierającą: zajmowane miejsce na liście Loży, imiennie – stanowisko lub miejsce urodzenia. Zmiany dotyczące członkostwa , czy są członkami innej Loży, lub trwale uczestniczą w pracach Loży. Uiścić mają swoją składkę członkowską i stosowną składkę na ubogich. Loża udzieli pisemnej informacji dotyczącej ustania honorowego członkostwa .

Bracia urzędnicy z zewnątrz (przyjezdni), którzy z powodu dużej odległości, tylko bardzo rzadko uczestniczą w pracach naszej Loży, na kilka dni przed uroczystością „Stołu Loży” (tablicy) mogą prosić o pozostanie w Loży zawiadamiając o tym Brata Stewarda lub Ekonoma.

 W sprawach dotyczących zapotrzebowania na literaturę w określonych księgarniach prosimy o oszczędność w zamawianiu przesyłek.

 Tłumaczenie: Marek Karolczak

W internecie na stronie www.genealogienetz.de/reg/BRG/…/loge1908.ht… znajduje się ewidencja członków loży wolnomularskiej w Soldinie/ Myśliborzu na rok 1908/1909. Pełna nazwa tego dokumentu:

Mitgliederverzeichnis der zum Verbande der grossen National-Mutterloge in den preussischen Staaten, genannt „Zu den drei Weltkugeln” gehörigen Johannisloge „Hermann zur Bruderliebe” im Orient zu Soldin für das Jahr 1908/09.

„Ewidencja członków Loży Św. Jana „Hermann zur Bruderlibe“ (Hermana pod miłością braterską) Wschodu Soldina/Myśliborza należącej do Wielkiej Loży Narodowej – matki „Trzech Globów“.
Ewidencja znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Göttingen.

Członkowie Loży w latach 1908 – 1909

 

L.p. Nazwisko i imię zawód, stanowisko miejscowość data urodzenia miejsce zamieszkania
1 Albrecht  Johannes Właściciel apteki Myślibórz 21.06.1871
2 Bahr; Aleksander Kupiec  Myślibórz  06.07.1843
3 Bahr; Ryszard[[1]] Kupiec i radny miejski; Myślibórz; 2.01.1870
4            Bartsch; E. R Radca sądowy Myślibórz; 14.04.1830 Schöneberg k.Berlina
5 Bauer; Hermann Dr prawa, radca sądu najwyższego; Myślibórz; 16.05.1843 Wilhelmsdorf k. Berlina
6 Berendes; Ferdynand Wł. majątku, porucznik w st. sp. Myślibórz 15.08.1845 Świątki, gm. Nowogródek Pom.
7 Berendes; Ulryk Gospodarz wiejski, podporucznik rezerwy Myślibórz 23.03.1876 Świątki,
8 Bethke; Albrecht Właściciel fabryki maszyn i odlewni żelaza Myślibórz 17.06.1851 Lipiany
9 Bleich Oskar Inspektor celny, kapitan Landwehry, w st. spocz..radny miejskI Myślibórz 3.05.1848
10 Bloecher; Heinrich Rektor szkoły żeńskiej Myślibórz 22.09.1862 Kostrzyn
11 Bodenstein; Paul Franz Dr med. prakt. lekarz Myślibórz 23.08.1863 Lipiany
12 Büttner; Franz Poborca podatkowy  w st. spocz. Myślibórz 3.07.1848 Freienwalde n/ O.
13 Dabow; Max Sekretarz sądu okręgowego Myślibórz 12.06.1848 Gorzów Wielkopolski
14 Damitz; Karl Lothar Prokurator i notariusz, radca sądowy Myślibórz 7.06.1854
15 Dieneman; Eduard Rewizor celny zwierzchni Myślibórz 28.09.1853 Prostki, gm. pow. Ełk
16 Fensch; Ludwig Dr filozofii., Proboszcz zwierzchni emerytowany. Myślibórz 14.03.1838 Forst
17 Fest; Rudolf; Rencista; Myślibórz 3.01.1836 Szczecin
18 Gorr; Juliusz Inkasent Myślibórz 25.09.1845;
19 Gülle; Karl;  Pocztmistrz Myślibórz 30.03.1845 Lipiany
20 Haase Mistrz malarski Myślibórz 20.12.1869
21 Heck; Willy  Budowniczy powiatowy, podporucznik Landwehry Myślibórz 22.03.1869
22  Heidrich; Teodor Poborca powiatowy w st. spocz Myślibórz 27.06.1831 Szczecin
23 Knittel; Karl Wilhelm  Rektor szkoły miejskiej Myślibórz 21.10.1848
24 Koeppen; Hans Rolnik, gospodarz i podporucznik rezerwy Myślibórz 24.06.1879 Dyszno, gm. Dębno
25 Koeppen; Paul;  Wł. majątku, radca szlachecki, podporucznik Myślibórz 2.03.1846 Mielęcinek , gm. Lipiany
26 Korth; Paul Dr med. praktykujący lekarz Myślibórz 27.05.1856;
27 Lutter; Rudolf Gotth. Eliasz Królewski kapitan artylerii w st. spocz. i wysoki urzędnik władz okręgu Myślibórz 4.03.1831 Gross-Lichterfelde k. Berlina
28 Michelsen; Juliusz; Dr med., Radca stanu w st. spocz. i tajny członek rady lekarskie Myślibórz 3.10.1839 Berlin
29 Nesemann; Franz Dr med. wysoki urzędnik władz okręgu i członek rady lekarskiej Myślibórz 10.05.1848 Berlin
30 Nugel; Paul Ewald Intendent Myślibórz 27.12.1853
31 Pampe; Hans Właściciel dóbr szlacheckich. Kapitan  Landwehry Myślibórz 19.05.1859 Krężelin k. Dyszna
32 Patschke; Eugen Właściciel majątku i rotmistrz Myślibórz 11.09.1863 Tarnowo k. Kierzkowa.
33 Preussler; Otto Prokurator i notariusz, radca sądowy Myślibórz 10.08.1857 Żagań
34 Ramm Gustav Właściciel dóbr szlacheckich Myślibórz 29.03.1831 Wiesbaden
35 Rossmann; Hermann Nadsekretarz pocztowy Myślibórz 23.06.1849 Oschersleben
36 Saeger; Albert Rentier, urzędnik – adiunkt Myślibórz 7.01.1841
37 Sahlfeld; Teodor Kupiec i najstarszy miasta Myślibórz 7.10.1834
38 Schaefer; Walter Kontroler katastru, inspektor podatkowy Myślibórz 13.02.1869
39 Schirrmacher; Johannes Właściciel apteki Myślibórz 22.03.1877 Lipiany
40 Schröder; Karl; Właściciel majątku i radny miejski Myślibórz 19.09.1847 Listomie, gm. Myślibórz
41 Schubert; Paul Kupiec i radny Myślibórz 10.03.1850
42 Schulz; E. Prywatny budowniczy Myślibórz 16.01.1853      Szczecin
43 Schulze; Friedr. August Burmistrz Myślibórz 8.10.1856
44 Schulze; Paul Karl Rich Weterynarz i weterynarz zwierzchni urzędu rolnego Myślibórz 22.12.1867
45 Schütz ; Karl; Właściciel odlewni żelaza i fabryki maszyn Myślibórz 9.10.1860 Lipiany
46 Seeger; Paul Kupiec, królewski poborca loterii i radny miejski Myślibórz 21.06.1853
47 Steiniger; Hugon Nauczyciel seminarium Myślibórz 16.03.1872     Wągrowiec
48 Stieber; Erwin Królewski dzierżawca dóbr skarbowych Myślibórz 11.03.1876 Kozielice, gm.
49 Süsske; Paul; Koncertmistrz Myślibórz 26.02.1873
50 Trierenberg; Aleksander Dyrektor dóbr Myślibórz 29.11.1858 Nawrocko, gm.Myślibórz
51 Tuch; Ryszard Friedrich Właściciel dóbr szlacheckich, porucznik rezerwy Myślibórz 4.09.1869 Bylice, gm. Przelewice
52 von Studnitz; Paul Emeryt Myślibórz 23.01.1853 Charlottenburg
53 Waedekin August Kupiec Myślibórz 19.12.1877 Lipiany
54 Walter; Fidejustus Kupiec Myślibórz 14.02.1867 Merseburg
55 Weisse; Carl;  Architekt i majster murarski Myślibórz 6.09.1877
56 Wieland; Erich Królewski weterynarz powiatowy Myślibórz 1.03.1867

 

[1]Richard Bahr ur. 2.01.1870 zm. w Myśliborzu, kupiec, radny miejski, członek sejmiku powiatowego (1926), członek loży wolnomularskiej w Myśliborzu (1909).

Właściciel sklepu, (odziedziczył po ojcu – Ojciec Alexander Bahr, również był członkiem loży.)  o pow. 750 m² na 3 kondygnacjach, firma: Alexander Bahr Soldin Nm. tel. nr 20. Richtstraße, (ul. Boh Warszawy).

Dom handlowy prowadził natepujące działy: nowości, sukno, płótno, bielizna , firanki, dywany, linoleum,   towary galanteryjne,  artykuły wykończeniowe, włóczki. Pracownia w domu handlowym wykonywała:  sukienki, bluzki, spódnice, garderobę.  Oferta dotyczyła całkowitej dekoracji szaf gotowych. Sklep z artykułami dla rolnictwa: plandeki, worki, nakrycia, osłony dla żniwiarzy.
Na cmentarzu komunalnym zachował się jego nagrobek w postaci wielkiego granitowego krzyża z napisem „Ich bin ein Mensch”.

Skład społeczno – zawodowy członków Loży św. Jana w latach 1908 – 1909

 • Urzędnicy – 15,
 • Nauczyciele – 3,
 • Prawnicy – 5,
 • Lekarze – 6 (2. weterynarzy)
 • Aptekarze-  2
 • Kupcy – 7
 • Rzemieślnicy –  3
 • Właściciele ziemscy – 9
 • Fabrykanci – 2
 • Pastor – 1,
 • Emeryci – 2,
 • Koncertmistrz – 1

WOLNOMULARZE W 35 PUŁKU PIECHOTY  ZWIĄZANI Z MYŚLIBORZEM
Należący do loży Friedrich Wilhelm zum goldenen Zepter w Kostrzynie
35 Pułk Fizylierów im. Księcia Pruskiego Henryka (1 Brandenburski) –(niem. Füsilier-Regiment Prinz Heinrich von Preußen (Nr. 35)) pułk fizylierów Cesarstwa Niemieckiego.

 

Pułk utworzył Fryderyk Wielki  w 1740 roku. Miejsce stacjonowania: Brandenburg nad Hawelą.

Schemat organizacyjny:

III Korpus Armii Niemieckiej – Berlin
6 Dywizja Piechoty (6. Infanterie-Division) – Brandenburg
12 Brygada Piechoty (12. Infanterie-Brigade) – Brandenburg
35 Pułk Fizylierów im. Księcia Pruskiego Henryka (1 Brandenburski) (Füsilier-Regiment Prinz Heinrich von Preußen (Nr. 35)) – Brandenburg ,w latach 1763 – 1795 r. pułk został podzielony i stacjonował w: Chojnie, Pyrzycach, Myśliborzu – grenadierzy i Kostrzynie. Zlikwidowany w 1806 r.

 

Hacke, Ernst Karl von. (1773-1804), 1787 podchorąży, 1796 podporucznik w
Myśliborzu, 1804 porucznik; od 24.6.1796 Friedrich Wilhelm zum goldenen Zepter w Kostrzynie, w końcu 1804.

Nettelhorst, Wilhelm Kasimir v. (ur. 1756), 1783 podchorąży, 1795 podporucznik w Myśliborzu względnie w Pyrzycach, do 1806 w Chojnie.; od 5.12.1795 Friedrich Wilhelm zum goldenen Zepter w Kostrzynie

Sack, Ferdinand August Georg v. (ur. 1772), 1791 podchorąży, 1800 podporucznik w Myśliborzu, następnie właściciel majątku w Lipianach, deputowany powiatowy; od 7.12.1799 Friedrich Wilhelm zum goldenen Zepter w Kostrzynie

Viereck, Ulrich Hartwich Wilhelm v. (1771-1811), 1791 podporucznik, 1796 porucznik w Myśliborzu, następnie w Pyrzycach do 1806 Sztabskapitan; od 7.4.1796 Friedrich Wilhelm zum goldenen Zepter w Kostrzynie

Objaśnienia:

Johannisloge – Loża  św. Jana jest nazwą loży wolnomularskiej należącej do Wielkiej Narodowej Loży – matki „Trzech Globów“, utworzonej w 1744 r., która w 1766 r. weszła w skład systemu tzw. Wielkiej Obserwy.
Jedna z ośmiu uznanych Wielkich Lóż Wolnomularskich istniejących w Niemczech do 1935 r. Największy jej rozwój nastąpił w 1933 r. Liczyła wtedy 22 700 członków w 177 lożach ( w tym w soldinskiej).
Jest jedną z trzech staropruskich central, przekształconą po dojściu do władzy  Hitlera w Chrześcijański Zakon Fryderyka Wielkiego.
Do chwili likwidacji w 1935 r. była największą obediencją wolnomularską w Niemczech.

Loża „Trzech Globów“  została reaktywowana w 1946 r. i działa do dnia dzisiejszego w Berlinie:
Große National-Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln”
Adres:  Heerstraße 28, 14052 Berlin-Charlottenburg
Tel. 030 – 3 04 28 06
Fax 030 – 36 418 618
Email kontakt@3wk.org
Godziny otwarcia archiwum (po wcześniejszym uzgodnieniu) wtorek – czwartek
10.00 – 13.00

Posiada swoją stronę internetową: http://www.3wk.org/
Jest członkiem Dachverband Vereinigte Großlogen von Deutschland – Bruderschaft der Freimaurer.

BIBLIOGRAFIA

 •   Geschichte der Großen National-Mutter-Loge der Preußischen Staaten genannt zu den drei Weltkugeln, Berlin 1867 Digisat
 • Mitglieder-Verzeichniß der unter Constitution der grossen National-Mutter-Loge der preuss. Staaten genannt zu den drei Weltkugeln arbeitenden St. Johannis-Freimaurer-Loge Hermann zur Bruderliebe im Orient zu Soldin. Für das Jahr 5869-5870 [1869-1870]. Königsberg i. d. N, Druck vom Br. Striese [1869]. [8] S.
 • http://wolnomularstwo.pl/
 • http://wolnomularzpolski.com/
 • http://www.3wk.org/
 • http://www.genealogienetz.de/reg/BRG/neumark/Soldin/loge1908.htm
 • http://www.iluminaci.pl/masoneria/loza-masonska
 • http://de.wikipedia.org/wiki/Freimaurerei
 • http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Freimaurerei
 • http://de.wikipedia.org/wiki/Große_National-Mutterloge_„Zu_den_drei_Weltkugeln“
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolnomularstwo#Historia
 • http://de.wikipedia.org/wiki/Johannisloge
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Loża_wolnomularska
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolnomularstwo

Zdjęcia do artykułu znajdują się tutaj: Loża masońska

Marek Karolczak, Myślibórz 28.04. 2013.

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *